Privacybeleid

Over ons privacybeleid.

Cindy Jeurissen geeft veel om uw privacy. We verwerken alleen gegevens die we nodig hebben voor (verbetering van) onze diensten en we gaan zorgvuldig om met de informatie die we verzamelen. We verwerken alleen gegevens die we nodig hebben voor (de verbetering van) onze diensten en we gaan zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van Cindy Jeurissen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09/11/2021, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt, met wie en onder welke voorwaarden. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken, waarvan u de contactgegevens aan het einde van deze pagina vindt.

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens toegankelijk zijn.

Verwerking en opslag en foto’s.

Foto’s uit shoots worden bewaard in online cloud diensten zoals Dropbox, als back-up. Dropbox en Pixieset, het online platform voor het delen en verkopen van foto’s, voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacywetten. Echter, als Amerikaanse bedrijven zijn ze onderhevig aan de Amerikaanse wetgeving, inclusief de Cloud Act, wat kan betekenen dat Amerikaanse autoriteiten onder bepaalde omstandigheden toegang kunnen krijgen tot de opgeslagen gegevens.

Bewaartermijnen voor foto’s.

Wij hanteren een beleid met betrekking tot de bewaartermijnen van foto’s. Dit omvat het recht van klanten om te verzoeken om verwijdering van hun foto’s na een bepaalde periode. We streven ernaar foto’s alleen te bewaren zolang als nodig is voor het beoogde gebruik, zoals het leveren van diensten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het behandelen van eventuele geschillen. Klanten kunnen te allen tijde contact met ons opnemen om hun foto’s te laten verwijderen volgens ons bewaartermijnenbeleid.

WooCommerce.

Onze webwinkel is ontwikkeld met WooCommerce software. Persoonsgegevens die u voor onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen.

WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben gekozen voor onze webhosting Antagonist. Persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt voor onze dienstverlening worden met deze partij gedeeld. Antagonist heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten is Antagonist verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van gegevens te voorkomen. gemaakt om verlies van gegevens te voorkomen.

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is gebonden aan de overeenkomst tot geheimhouding.

Mail.

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verstuurd ziet u de link ‘uitschrijven’. U ontvangt dan niet langer onze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken voor verdere verbetering van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie te delen met derden.

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Antagonist & Argeweb. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist & Argeweb hebben geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers.

Voor de verwerking van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens aan derden te verstrekken. Mollie zal in geval van een aanvraag voor een kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie over uw financiële positie delen met kredietinformatiebureaus. Alle bovenstaande waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens gelden ook voor die onderdelen van de dienstverlening van provider waarvoor zij derden inschakelt. Mollie zal uw gegevens niet langer bewaren dan volgens de wettelijke termijnen is toegestaan.

Ingesloten inhoud van andere websites.

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website.

Onze website gebruikt plugins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s je hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts.

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van webfonts van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Hiervoor moet uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Google weet dus dat onze webpagina via uw IP-adres is opgevraagd. Het gebruik van Google Web fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze plugin. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO.
Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens, vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Facebook Pixel.

Wij gebruiken Facebook Pixel op de website. De Facebook Pixel behoort tot de Facebook Business Tools. Het is een stukje code waarmee wij de bezoekersactiviteit op de website kunnen volgen. Met uw toestemming gebruiken wij de bezoekersactiepixels en trackingpixels van Facebook. Kort gezegd werkt Facebook Pixel door het laden van een kleine bibliotheek met functies die wij kunnen gebruiken telkens wanneer een websitebezoeker een actie onderneemt die u wilt volgen. In verband met de gezamenlijke controle met gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de Facebook Pixel, verwerken wij slechts één soort gegevens: analytische gegevens. Hoewel wij analytische gegevens normaliter niet gebruiken om u als individu te identificeren, kunt u er soms uit worden herkend, hetzij alleen, hetzij in combinatie met of gekoppeld aan andere gegevens. In dergelijke situaties kunnen analytische gegevens ook worden beschouwd als persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving en zullen wij dergelijke gegevens behandelen als persoonsgegevens. Daarnaast worden analytische gegevens verzameld en doorgegeven aan Facebook.
Onder de GDPR heeft u het recht op toegang, rectificatie, port , verwijdering en bezwaar tegen en beperking van de verwerking van uw gegevens. Meer informatie over deze rechten vindt u in uw Facebook-instellingen. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook wiens contactgegevens te vinden zijn in het gegevensbeleid van Facebook Ierland of in dit privacybeleid.

Recensies.

Wij verzamelen beoordelingen via deze site. Als u een recensie achterlaat, dient u uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Uw review wordt gekoppeld aan uw bestelling. Wij publiceren uw naam en woonplaats op onze eigen website. In sommige gevallen kan cindyjeurissen.com contact met u opnemen om een toelichting te geven op uw review. Wij gebruiken deze informatie alleen om u uit te nodigen een review achter te laten.

Verzending & logistiek.

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturering en boekhouding.

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Paperdork. Wij delen uw naam, adres en gegevens over uw bestelling & opdrachten. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen. Paperdork is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Paperdork gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel van de verwerking.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het leveren van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u geeft. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens – anders dan op uw verzoek – om op een later tijdstip contact met u op te nemen, vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht door de overeenkomst tussen hen en ons of door een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens.

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken.

In voorkomende gevallen kan Cindy Jeurissen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar zullen wij dit doen in de ruimste zin die de wet toestaat.

Bewaartermijnen.

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit ook als een verzoek tot vergetelheid. Op grond van geldende administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, zodat wij deze gegevens bewaren zolang de toepasselijke termijn duurt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten.

Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een toelichting op uw Wij leggen hieronder uit wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij Kopieën en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te identificeren. identificatie. Wij houden een register bij van ingevulde verzoeken; in geval van vergetelheid beheren wij een anoniem register. geanonimiseerde gegevens. Alle kopieën en transcripties van gegevens worden u toegezonden in het machinaal leesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op inzage.

U heeft altijd recht op inzage in de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die op u betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het opgegeven e-mailadres een kopie van alle gegevens en een lijst van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, met vermelding van de categorie waaronder wij ze hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die op u betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn, te laten corrigeren. Een verzoek daartoe kunt u richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking van de verwerking.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot u te beperken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het opgegeven e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet meer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die op u betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn, over te dragen aan een derde partij. tot u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt daartoe een verzoek indienen bij Onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die namens ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij in een dergelijk geval onze diensten niet langer kunnen voortzetten, aangezien de beveiligde koppeling van gegevensbestanden niet langer mogelijk is.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij in een dergelijk geval onze diensten niet langer kunnen voortzetten, aangezien de veilige interconnectie van gegevensbestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en andere rechten.

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Cindy Jeurissen. Als u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk stopzetten, in afwachting van de uitkomst van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij kopieën maken van de gegevens Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij u kopieën en/of afschriften verstrekken van de gegevens die wij hebben verwerkt en vervolgens de verwerking van de gegevens definitief stopzetten. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies door Google Analytics.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn inzage te geven in deze gegevens. gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie gebruiken Google kan deze informatie samen met andere gegevensverzamelingen interpreteren en zo uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie om u gerichte advertenties (Adwords) en andere diensten en producten van Google aan te bieden.

Cookies van derden.

Indien softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, wordt dit in deze privacyverklaring vermeld.

Wijzigingen in het privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. U vindt echter altijd de meest recente versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds gegevens van u verwerken, zullen wij u per e-mail informeren.

Contactpersoon voor privacyzaken
Cindy Jeurissen
Bergumermeer 53
1509 GD Zaandam
Nederland
cindyjeurissen.com
cin@cindyjeurissen.com

Proudly powered by Wpopal.com